Wie zijn wij?

Schoonmaken is mensenwerk. Daarom staan mensen centraal bij Aktief Schoonmaakdiensten – de mensen van de opdrachtgever, maar zeker ook onze eigen medewerkers. Aktief Schoonmaakdiensten is een flexibel bedrijf dat zich kan beroepen op meer dan 34 jaar ervaring. Goede kwaliteit en betrokkenheid bij uw organisatie staan voorop. De zorg voor uw pand moet behalve vakkundig ook betrouwbaar en optimaal zijn.

Aktief denkt met u mee!

Dat is de service die de mensen van Aktief Schoonmaakdiensten leveren. Onze mensen zijn goed opgeleid, zowel in het schoonmaakvak als in het contact met de opdrachtgever. Wij werken en denken met u mee om van uw werkomgeving het visitekaartje van uw organisatie te maken.
Kortom: Aktief Schoonmaakdiensten biedt u samenwerking op basis van goede communicatie, vertrouwen en kwalitatief hoogwaardig schoonmaakonderhoud.

Sociaal beleid

Peter de Jong, oprichter van Aktief Schoonmaakdiensten, heeft zich bij de formulering van het sociale beleid laten inspireren door Bill Pollard, directeur van een van de grootste schoonmaakbedrijven ter wereld. Zijn boek Mensen gaan voor zaken is voor Peter een grote aanmoediging geweest om door te gaan op de ingeslagen weg.
Aan de basis van alles wat Aktief Schoonmaakdiensten doet staat daarom onze ‘grondwet’:

De 3 basisregels voor Aktief Schoonmaakdiensten:

  1. Ieder mens moet kunnen handelen in overeenstemming met de eigen autonomie.
  2. We gaan respectvol met elkaar om.
  3. Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid.

Aktief Schoonmaakdiensten heeft in de loop van de jaren een duidelijk sociaal beleid geformuleerd. Concreet uit dat zich onder andere in:

  • de verwachting dat de medewerkers elkaar en de opdrachtgever met respect behandelen;
  • scholing van de medewerkers, passend bij hun niveau. Ze hebben daarbij recht op erkenning en aanmoediging. Medewerkers die meer willen, worden gestimuleerd door middel van een persoonlijk ontwikkelingsplan;
  • de aanwezigheid van een onafhankelijke vertrouwenspersoon waar alle medewerkers een beroep op kunnen doen;
  • intensieve begeleiding en gebruik van ergonomisch verantwoord materiaal. Daardoor ligt het ziekteverzuim beduidend lager dan het gemiddelde in de branche. De klant heeft hierdoor minder vaak te maken met wisseling van schoonmakers. Deze continuïteit komt de klanten en het hele team van Aktief Schoonmaakdiensten ten goede;
  • doorlopende bijstelling van het sociale beleid. Het is de opdracht van het management om mensen boven zaken te stellen.

Aktief Schoonmaakdiensten blijft zoeken naar wegen om het sociale beleid te verbeteren. Zowel medewerkers als klanten profiteren van deze voortdurende aanscherping.

Milieu

Natuurlijk willen wij het beste voor onze opdrachtgevers en medewerkers. Daarbij willen wij ook het beste voor het milieu. Daarom wordt per opdrachtgever naar de wensen en mogelijkheden van milieuvriendelijke oplossingen gekeken.
Zo hebben wij, samen met een aantal van onze klanten, een systeem voor gescheiden afvalinzameling opgezet. Daarnaast kan er chemie-arm gewerkt worden door de inzet van stoom en microvezeltechnologie.

Verantwoord besparen

Dit alles heeft bij een aantal klanten tevens een kostenbesparing opgeleverd. Onze aanpak kan daarom naadloos en kosteneffectief bij uw milieubeleidsplan aansluiten.

Verder werken wij met ecologisch verantwoorde reinigingsmiddelen, waarvan de meeste binnen 48 uur biologisch afbreekbaar zijn. Indien gewenst kan bij een aantal schoonmaakactiviteiten stoom worden gebruikt, waardoor de belasting van het milieu nog verder afneemt.

Taskforce Milieuzorg

Om scherp te blijven hebben wij de taskforce Milieuzorg opgezet. Hierin zit een aantal medewerkers en toeleveranciers. In samenspraak dragen wij zo ons steentje bij in de zorg voor de aarde, die we immers te leen hebben.